Cloud ICT

Zakelijke Cloud ICT Uitgelegd

Zowel privé als zakelijk leven we in een tijdperk van: online, social media, shared en cloud. Uw gegevens staan steeds vaker online opgeslagen en zijn beschikbaar waar en wanneer u maar wilt en kunnen in razend tempo, vanaf verschillende apparaten, worden bekeken, bewerkt en gedeeld. Kennis en data-opslag worden steeds waardevoller en tegelijkertijd meer en meer ongrijpbaar.
Cloud computing en ICT in de cloud zijn algemeen aanvaard en worden, soms ongemerkt, door iedereen gebruikt. Het woord cloud benadrukt zijn eigen ongrijpbaarheid en zorgt voor een eindeloze spraakverwarring tussen zij die het zeggen te begrijpen en er hun brood mee verdienen en zij die er minder mee hebben. Cloudkabouter.nl stelt zich als doel uitleg te geven over cloud ICT. En wil op een onafhankelijke, informatieve en ludieke manier.Het mag wel duidelijk zijn dat er oneindig veel data en dus informatie beschikbaar is en dat deze hoeveelheid alleen maar groeit, in een steeds hoger tempo. Termen als "big data" zijn niet voor niets helemaal hip in het zakelijke verkeer. De verwachting is dat wij voor het jaar 2020 43 triljoen gigabytes aan data zullen genereren. Cloud computing is een buzz-woord dat al jaren erg veel aandacht krijgt maar vooral tot vragen leidt. Alles wordt tegenwoordig As a Service aangeboden... maar wat houdt dat in vredesnaam allemaal in?

SaaS Uitleg- Voor de eindgebruiker

Software as a Service (SaaS) oplossingen zorgen ervoor dat softwareproducten vanuit een cloud setting gebruikt worden. Typische voorbeelden van SaaS oplossingen zijn Google Docs en Micrososft Office 365. De eindgebruiker gebruikt de software via het internet maar weet in de meeste gevallen niet waar deze zich fysiek bevind. SaaS oplossingen worden over het algemeen aangeboden in de cloud. Dit kan rechtstreeks door de software leverancier of binnen een IaaS of PaaS omgeving. Bijvoorbeeld: Amazon EC2 cloud host vele grote SaaS diensten waaronder Pinterest dat 225.000 uur Amazon EC2 tijd per maand verbruikt.

PaaS Uitleg- Voor de ontwikkelaar

Platform as a Service (PaaS) wordt vaak gezien in ontwikkelomgevingen. Het in de cloud geboden platvorm biedt een omgeving waarbinnen diensten en software gebouwd kunnen worden en van waaruit deze vervolgens gedistribueerd worden. Een mooi voorbeeld van een PaaS is Heroku Het platvorm biedt de mogelijkheid om software uit te voeren en te beheren. PaaS zet een streep door de behoefte om zelf in een fysieke ICT ontwikkelomgeving te investeren. Om bij het voorbeeld van Heroku te blijven biedt dit PaaS platvorm de mogelijkheid om snel op en af te schalen in capaciteit wanneer de vraag naar de applicatie groeit of krimpt. Dit is een eigenschap die we als kenmerkent zien voor alle cloud oplossingen.

IaaS Uitleg- Voor de systeembeheerder

Infratrusture as a Service (SaaS) systemen als Rackspace, Amazon EC2 en Microsoft Azure maken het mogelijk investeringen in eigen hardware te minimaliseren. De initiele investering en de onderhoudskosten van de hardware op locatie komen te vervallen. Gebruik van een cloud infrastructuur dient zowel de schaalbaarheid als de kostprijs. IaaS diensten geven schaalbaarheid op drie assen: compute, storage en geheugen. Tot op heden worden deze cloud diensten vooral gebruikt voor omgevingen die niet veeleissend of bedrijfskritisch zijn en voor de opslagcapaciteit voor grote hoeveelheden data.